Bibliografie

Speleologická skupina ZO ČSS 7-09 Estavela Olomouc svoji činnost rozmělňuje do nejrůznějších aktivit, avšak všechno její konání spojuje jedno – co nejdůkladnější poznání Javoříčského krasu a blízkého okolí.

Za účelem získání informací o historii objevování, o příbězích objevitelů, … a ve snaze nalézt co nejstarší zmínky o Javoříčsku vzniklo v rámci skupiny Resuscitační oddělení V+S, jehož „úderníci“ v čase, který nevěnují kutání v podzemí, zabývají se hrabošením v knihovnách faktických či digitálních, archivech, muzeích, případně navštěvují a obtěžují pamětníky, s touhou vyhledat jakoukoliv, byť i sebekratší či nevýznamnou, zmínku o Javoříčském krasu. Veškeré objevené dokumenty jsou poté skenovány, zapsány do bibliografie, případně přepsány, a stávají se východiskem pro další bádání.

Níže poskytujeme soupis dosud dohledaných písemností. Pokud by Vás některý „titul“ zaujal, v což pevně věříme, a podnítil Váš zájem o krásné Javoříčské jeskyně a jejich okolí, případně u studentů vzbudíme nepřekonatelnou touhu provádět průzkumy, bádat a psát o Javoříčském krasu, rádi Vám námi získané podklady poskytneme.

My slibujeme, že v úmorné bibliografické dřině nepolevíme a budeme přehled literatury nadále rozšiřovat.

Resuscitační oddělení V+S

ZO ČSS 7-09 Estavela Olomouc

Soupis publikací a dokumentů:

Bibliografie o Javoříčském krasu a blízkém okolí