Prespektivy nových objevů v Javořičských jeskyní

Prespektivy nových objevů v Javořičských jeskyní

 

V květnu 2011 byl v Javoříčku při jarním úklidu nalezen na půdě rodinného domku dřevěný kufřík. Obsahoval především rodinnou korespondenci Josefa Vařeky z jeho povinné vojenské služby v 50. letech minulého století. V kufříku byl ale nalezen také jemu adresovaný dopis od dr. Vladimíra Panoše z 25. 6. 1951. Dopis má přímou souvislost s pozdějším objevem pokračování Javoříčských jeskyní – jeskyní Míru a obsahuje dosud neznámé úvahy o rozložení prostor středního patra. V 80. letech minulého století pomáhali pisatel i adresát dopisu skupině Estavela při jejich průzkumech v Javoříčských jeskyních, které dosud představují poslední zásadnější objev v celém systému. Oba již nejsou mezi námi, ale jejich korespondence snad může napomoci jeskyňářům i při současném bádání.

Více si přečtěte v pdf souboru:

Prespektivy nových objevů